Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị Tổng kết 10 năm Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030
Ngày cập nhật 01/07/2020

Ngày 01/7/2020 , UBND xã đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình tổng thể công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030.  Dự và chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Thái Đăng Nhật Quang - Bí thư Đảng ủy xã.

Hàng năm, UBND xã đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác cải cách hành chính (CCHC). Việc tổ chức giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông chuyển biến ngày càng tích cực. Năm 2019, UBND xã đã tổ chức thành công Lễ khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Đối với các TTHC  thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, ngoài việc niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, 100% TTHC đã được công khai trên Bảng niêm yết của xã. Tính đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã đã thực hiện theo cơ chế một cửa với hơn 125 thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thái Đăng Nhật Quang - Bí thư Đảng ủy xã đã đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ phận chuyên môn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chương trình CCHC . Đồng thời trao đổi thêm một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, để các bộ phận chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh, triển khai và thực hiện hiệu quả mục tiêu của chương trình CCHC, như: trách nhiệm, thẩm quyền của từng bộ phận tránh trường hợp đùn đẩy trách nhiệm,  tránh các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu người dân. Qua đó, trong công tác CCHC các bộ phận chuyên môn cần rà soát các qui định, văn bản pháp luật không còn phù hợp . Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phầm mềm điện tử, cổng thông tin điện tử xã;  xử lý văn bản đảm bảo thông tin đầy đủ, kịp thời.

Đ/c Thái Đặng Nhật Quang - Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dịp này, UBND xã đã khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020.

Nguyễn Thị Thu Sang
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 25