Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

KẾ HOẠCH Tiêm phòng gia súc. gia cầm vụ Thu năm 2022
Ngày cập nhật 29/07/2022

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2022. Ủy ban nhân dân xã A Roàng triển khai Kế hoạch tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2022 gồm những nội dung sau:

 

I. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI TIÊM PHÒNG

- Tiêm phòng 100% số gia súc, gia cầm trong diện tiêm trên địa bàn toàn huyện;

- Tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm nhằm ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh và lây lan.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ LOẠI VẮC XIN TIÊM PHÒNG

1. Đối với trâu,

- Vắc xin Tụ huyết trùng.

- Vắc xin Lở mồm long móng (LMLM).

2. Đối với dê

- Vắc xin Tụ huyết trùng.

- Vắc xin LMLM.

3. Đối với lợn

- Vắc xin vắc xin tam liên lợn (Dịch tả, Tụ huyết trùng, Phó thương hàn lợn)

- Vắc xin E.coli và kháng thể E.coli: Phòng bệnh tiêu chảy, phù đầu cho đàn lợn.

- Vắc xin LMLM: Tiêm cho lợn nái, đực giống.

4. Đối với gia cầm

- Gà: Vắc xin Cúm, Newcastle, Tụ huyết trùng, Gumboro, Đậu.

- Vịt: Vắc xin Cúm, Dịch tả vịt, Tụ huyết trùng.

- Chim cút: Vắc xin Cúm, Newcastle.

Các loại vắc xin gia cầm tổ chức tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cho người dân để tiêm phòng rộng rãi.

III. SỐ LƯỢNG VẮC XIN TIÊM PHÒNG

- Trên cơ sở báo cáo tổng đàn gia súc, gia cầm Quý II năm 2022 và kết quả tiêm phòng hàng năm của các xã, thị trấn, Ủy ban nhân dân xã phân bổ chỉ tiêu tiêm phòng, phấn đấu tiêm đạt 100% kế hoạch đề ra. Cụ thể:

- Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò: 355 liều.

- Vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò: 375 liều.

- Vắc xin Tam liên lợn: 100 liều.

- Vắc xin E.coli và kháng thể E.coli: 10 liều.

- Vắc xin gia cầm các loại: 500 liều.

- Vắc xin LMLM để tiêm phòng đợt 2 cho gia súc (sẽ có văn bản phân bổ sau).

IV. THỜI GIAN TIÊM PHÒNG

- Từ ngày 30/7/2022 đến 30/9/2022: Tiêm đại trà vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò; vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò; vắc xin Tam liên lợn; vắc xin và kháng thể E.coli lợn; các loại vắc xin gia cầm. Sau đó hàng tháng triển khai tiêm bổ sung đối với các loại vắc xin nói trên. Lịch cụ thể tiêm phòng tại các thôn như sau:

STT

Thôn

Thời gian thực hiện

Người tổ chức thực hiện

1

A Chi-Hương Sơn

Sáng thứ 4, ngày 03/8/2022

- A Viết Cối

- Hồ Văn Trung

- Viên Văn Tới

- BLúp Xom

- Các đồng chí Trưởng thôn của các thô.

2

A Ka

Chiều thứ 4, ngày 03/8/2022

3

Ka Lô

Sáng thứ 5, ngày 04/8/2022

4

A Roàng 1

Chiều thứ 5, ngày 04/8/2022

5

A Roàng 2

Sáng thứ 6, ngày 05/8/2022

6

KaRôông-A Ho

Chiều thứ 6, ngày 05/8/2022

7

A Min-C9

Sáng thứ 7, ngày 06/8/2022

 

- Tháng 10 tháng 11 năm 2022: Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng gia súc đợt II năm 2022.

V. GIÁ CÁC LOẠI VẮC XIN:

- Vắc xin Tam liên lợn (DT, THT, PTH):    20.000 đồng/con/mũi.

- Vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò:               20.000 đồng/con/mũi.

- Văc xin LMLM Trâu, bò, lợn :                  10.000 đồng/con/mũi.

- Vắc xin Tụ huyết trùng Dê và các loại vắc xin gia cầm khác: Theo giá dịch vụ.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 34