Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

KẾ HOẠCH Tổ chức tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 (từ ngày 15/11- 15/12/2020)
Ngày cập nhật 21/10/2020

Ngày 20/10/2020, UBND xã A Roàng đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về tổ chức tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 (từ ngày 15/11 - 15/12/2020)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Tạo chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Đề cao vai trò, trách nhiệm, thu hút sự quan tâm, chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực và xâm hại đối với phụ nữ, trẻ em.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

3. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên trong gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

4. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc nhằm giảm thiểu tiến đến chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

5. Việc xây dựng Kế hoạch và triển khai các hoạt động của Tháng hành động trên địa bàn xã cần tuân thủ các quy định và khuyến cáo của cơ quan y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn, phù hợp với diễn biến dịch và tình hình thực tiễn tại địa phương.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN TRIỂN KHAI.

1. Chủ để: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”

2. Thời gian: Từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP.

1. Hoạt động tuyên truyền

Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ xã năm 2020;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với với từng nhóm đối tượng như: treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích… theo chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” và các thông điệp truyền thông hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020; tiếp tục sử dụng bộ nhận diện chính thức của Tháng hành động vì bình đẳng giới (phụ lục đính kèm). Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã; đẩy mạnh truyền thông xã hội qua các trang thông tin điện tử, báo điện tử.

2. Các hoạt động khác liên quan

Tổ chức diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn các nội dung liên quan đến chủ đề Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020; Tổ chức hội thi, hội diễn, tìm hiểu về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới;

Đẩy mạnh việc huy động nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hoá các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...;

Tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và đẩy mạnh cơ chế phối hợp liên ngành về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới;

Gửi tin, bài về hoạt động Tháng hành động để đăng tải trên trang thông tin điện tử của xã.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 24