Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1doan duong be tong tu aroang den UBND xa
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 19/08/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/08/2016
Xem góp ý
2doan duong be tong tu aroang den UBND xa
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 25/08/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 31/08/2016
Xem góp ý
3kế hoạch không sinh con thứ 3
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 26/08/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/08/2016
Xem góp ý
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 24