Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê - Báo cáo
Tình hình kinh tế - xã hội của xã A Roàng tiếp tục ổn định và phát triển, đời sống của nhân dân được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo khí thế thuận lợi cho công tác...
UBND xã A Roàng đã ban hành Báo cáo Số/ký hiệu gốc: 29/BC-UBND Ngày ban hành: 24/03/2022
Ngày 20/04/2022 UBND xã đã ban hành báo cáo Tình hình sản xuất nông nghiệp trong tháng 3 năm 2022  đên ngày 18 tháng 4 năm 2022 
Ngày 20/04/2022 UBND xã đã ban hành Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và phương hướng  hoạt động tháng 5 năm 2022
Ngày 30/9/2020, UBND xã A Roàng đã ban hành Báo cáo số 87/BC-UBND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 46