Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định về mức thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 10/07/2024

Ngày 03 tháng 6 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Nghị quyết quy đối tượng nộp lệ phí là người đăng ký cư trú với cơ quan đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về cư trú.

Đối tượng được miễn nộp lệ phí:

- Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng), con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; mẹ Việt Nam anh hùng, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng; công dân thường trú tại các xã biên giới thuộc huyện A Lưới; công dân các dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

- Trẻ em (người dưới 16 tuổi) khi làm các thủ tục đăng ký cư trú lần đầu.

- Công dân dưới 18 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

- Công dân điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú do thay đổi địa giới hành chính, thay đổi tên đường phố, số nhà theo chủ trương của nhà nước hoặc điều chỉnh khi có sai sót về thông tin do lỗi của cơ quan đăng ký cư trú.

- Công dân thuộc diện di dời, giải tỏa theo chủ trương của nhà nước.

Mức thu lệ phí đăng ký cư trú:

TT

Nội dung

Mức thu

Đơn vị tính

Các phường thuộc thành phố Huế

Các khu vực khác

1

Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người

Đồng/lần

10.000

7.000

2

Đăng ký tạm trú theo danh sách

Đồng/người/lần

10.000

7.000

3

Tách hộ

Đồng/lần

10.000

7.000

4

Gia hạn tạm trú

Đồng/lần

8.000

5.000

5

Gia hạn tạm trú theo danh sách

Đồng/người/lần

8.000

5.000

6

Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

Đồng/lần

8.000

5.000

7

Xác nhận thông tin về cư trú

Đồng/lần

8.000

5.000

Quản lý lệ phí:

Cơ quan thu lệ phí nộp 100% (Một trăm phần trăm) số tiền thu được vào ngân sách nhà nước theo mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của cơ quan thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2022 và thay thế Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp Chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Tập tin đính kèm:
Hằng Ny Lê
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 2