Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử
Ngày cập nhật 10/07/2024

Ngày 25 tháng 6 năm 2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1715/QĐ-UBND về việc công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Công bố kèm theo Quyết định này 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải 2 quyết mai táng phí, tử tuất áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Có Danh mục TTHC kèm theo).

Ủy ban nhân dân xã giao công chức Tư pháp - Hộ tịch, bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã A Roàng:

- Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính này tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã A Roàng và tham mưu, giải quyết thủ tục hành chính. (Quyết định được đăng tải công khai trên Trang Thông tin điện tử xã A Roàng, huyện A Lưới, chuyên mục “Cải cách hành chính”).

- Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
Hằng Ny Lê
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 50