Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch
Ngày cập nhật 10/07/2024

Ngày 21 tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1677 /QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBNDcấp huyện/UBND cấp xã.

Công bố kèm theo Quyết định này danh mục là 15 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 20 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã; 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (Danh mục TTHC kèm theo).

Ủy ban nhân dân xã giao công chức Tư pháp - Hộ tịch, bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã A Roàng:

- Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính này tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã A Roàng và tham mưu, giải quyết thủ tục hành chính(Quyết định được đăng tải công khai trên Trang Thông tin điện tử xã A Roàng, huyện A Lưới, chuyên mục “Cải cách hành chính”).

- Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch phối hợp bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã A Roàng hoàn thành việc cập nhật cấu hình các thủ tục hành chính trên phần mềm Dịch vụ công./.

Tập tin đính kèm:
Hằng Ny Lê
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 48