Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại xã A Roàng
Ngày cập nhật 29/07/2022
Ngày 26/7/2022, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại xã A Roàng về tình hình thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy, trọng tâm là công tác xây dựng thôn, bản văn hóa, công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã.
Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy và các phòng, ban huyện A Lưới.
A Roàng là một trong 12 xã biên giới của huyện A Lưới, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đại đa số, có nền văn hóa đa dạng, đặc trưng. Thời gian qua, việc xây dựng thôn, bản văn hóa đạt kết quả tích cực, đã giữ gìn xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao… Toàn xã có 721 hộ/721 hộ đã đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt 100%. 7/7 thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng. Với mục tiêu phát triển du lịch thành nghành kinh tế quan trọng của xã, gắn với việc bảo tồn, giữ gìn, bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. A Roàng đã tập trung phát huy tiềm năng, thế mạnh trong du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm gắn với du lịch văn hóa truyền thống dân tộc, duy trì các lễ hội A Da, bảo tồn và phát huy nghề dệt dèng và nghề đan lát truyền thống…
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị, công tác lãnh chỉ đạo của Đảng ủy xã và những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể xã, các thôn tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa để giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, gắn với giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 38