Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và ngày Quốc tế Lao động 01/5
Ngày cập nhật 28/04/2022

Thực hiện công văn số 52/VH&TT-TT ngày 18 tháng 04 năm 2022 của Phòng Văn hoá và thông tin huyện A Lưới vê việc tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và ngày Quốc tế Lao động 01/5

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã về việc thực hiện tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và ngày Quốc tế Lao động 01/5.

Uỷ ban nhân dân xã A Roàng đề nghị các thôn, cụm dân cư, các hộ dân và các đơn vị đóng chân trên địa bàn xã thực hiện các nội dung sau:

 

1. Các nội dung tổ chức thực hiện:

- Đề nghị các trưởng thôn phối kết hợp với các ban ngành, đoàn thể trong thôn tăng cường thông tin, tổ chức tổng dọn vệ sinh, treo cờ, ảnh, băng rôn tại nhà họp dân (nhà Rông) của thôn. Tăng cường nhắc nhở, chỉ đạo các hộ gia đình tổng dọn vệ sinh, treo cờ Đảng và cờ tổ quốc tại hộ gia đình để hưởng ứng ngày Lễ kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và ngày Quốc tế Lao động 01/5.

- Đề nghị các đơn vị đóng chân trên địa bàn xã tổ chức tuyên truyền, tổng dọn vệ sinh, treo cờ, ảnh tại đơn vị của mình quản lý hưởng ứng Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) và ngày Quốc tế Lao động 01/5. (Chú ý: Không được treo cờ cũ, rách nát)

2. Thời gian: từ ngày 27/4/2022 đến 05/5/2022

3. Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

- Nhiệt liệt chào mừng 47 năm  Ngày giải miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và 136 năm ngày Quốc tế lạo động (01/5/1886-01/5/2022)!

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Nhận được công văn này, Uỷ ban nhân dân xã A Roàng đề nghị các trưởng thôn, các cụm dân cư, các hộ gia đình và các đơn vị đóng chân trên địa bàn xã A Roàng nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

 

Tiến Lâm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 26