Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã A Roàng nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử
Ngày cập nhật 26/04/2021

- Ngày 26/4/2021, UBBC xã A Roàng ban hành Nghị quyết số 02/NQ-UBBC về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã A Roàng nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 1:     05 người được bầu 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 2:     05 người được bầu 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 3:     05 người được bầu 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 4:     07 người được bầu 04 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 5:     05 người được bầu 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 6:     05 người được bầu 03 đại biểu.

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 24