Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

HƯỚNG DẪN LỊCH THỜI VỤ GIEO TRỒNG VỤ HÈ THU 2022
Ngày cập nhật 11/05/2022

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-PNN&TNT ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Phòng nông Nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn lịch thời vụ gieo trồng vụ Hè thu 2022;

Căn cứ vào điều kiện khí hậu thời tiết, căn cứ vào tình hình sản xuất và khả năng thâm canh cây trồng cảu các thôn những năm qua, căn cứ vào cơ cấu giống cây trồng của xã. Ủy ban nhân dân xã hướng dẫn lịch thời vụ gieo trồng vụ Hè thu 2022 như sau:

 

1. Đối với lúa nước:

- Năng suất phấn đấu đạt bình quân: 54-55 tạ/ ha.

- Tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận đạt > 85% diện tích gieo cấy. 

- Cơ cấu giống:

Tùy vào điều kiện cụ thể của hộ gia đình để xác định cơ cấu giống lúa phù hợp cho từng chân đất. Vụ Hè thu thường hay gặp lũ lụt sớm, nên thường bố trí nhóm giống lúa ngắn ngày như: Khang Dân, TH5, HT1, HN6, ĐT100 (KH1), PC6, DT39, LDA1, HG12, MP1; Đài thơm 8 (giống ngắn ngày).

* Vụ Hè thu năm 2022 thời gian thu hoạch lúa tập trung từ 25/8 đến 05/9. Thời vụ cụ thể các giống nên bố trí như sau:

 

Tên giống lúa

TGST

( ± 5 ngày)

Ngày gieo cấy

Ngày trổ

Ngày thu hoạch

Gieo mạ

Gieo sạ

Cấy

           Nhóm giống ngắn ngày

Khang dân, HT1, HN6, LDA1, KH1, HG12, DT39,

105-110

15/4 đến 20/4

15/5 đến 25/5

05/5 đến 15/5

25/7 đến 05/8

25/8 đến 05/9

TH5, PC6, MP1; Đài thơm 8

95-100

20-25/4

20/5 đến 25/5

10/5 đến 15/5

25/7 đến 05/8

25/8 đến 05/9

 

 

2. Cây màu, cây công nghiệp, cây ăn quả:

 

TT

Cây trồng

Giống chủ yếu

Thời vụ trồng

 

1

Khoai lang

Địa phương, chiêm dâu

15/4 đến 30/5

2

Ngô

Ngô lai, nếp nù, ngô ĐF

5/4 đến 30/5 (nơi có ẩm)

TT

Cây trồng

Giống chủ yếu

Thời vụ trồng

 

3

Sắn

KM94, Ba trăng...

Tháng 4 đến tháng 5

4

Lạc, Đậu đỗ

Đậu đỏ, đậu đen, lạc giấy, MD7...

5/4 đến 30/5 (trồng nơi có ẩm)

5

Dưa các loại

Dưa chuột, dưa gang...

5/4 đến 30/5 (trồng nơi có ẩm)

6

Rau các loại

Rau ăn lá, củ, quả...

5/4 đến 20/9

7

Cao su

 

Tháng 8 đến tháng 9

9

Cây ăn quả

Thanh trà, cam, bưởi, hồng, nhãn, sapôchê...

20/11 đến 5/2 năm sau

 

 

Trên đây là hướng dẫn lịch thời vụ gieo trồng và định hướng cơ cấu một số loại cây trồng chính trong vụ Hè thu 2022. Ủy ban nhân dân xã đề nghị các thôn căn cứ hướng dẫn này bố trí cơ cấu giống và thời vụ hợp lý cho từng vùng, nhằm giúp bà con nông dân sản xuất vụ Hè thu 2022 thắng lợi./.

 

Tiến Lâm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 25